Konjic
Slike sam snimio oktobra 2006.
Uspomene ne uzanu prugu - "Ćiro je nekad ovdje prolazio"
Borci
Boračko jezero
Grob Lazara Drljače na Borcima
Most na Neretvi u Jablanici
1950
Slike Konjica skinute sa weba a potiću od 2008 godine
Slike Konjica - stare
Stecak na grobu Lazara Drljace (1882 - 1970), stavljen je 16. avgust 2010.
ARK atomski Titov bunker pored Konjica

kao mladić vozio sam kajak uzvodno rijekom Neretvom i vido tunel koji u blagom zavoju mota

u jednu krivinu. U Neretvi je bilo puno bijelog materijala koji je poticao iz tunela. Svake zime

je Neretva nadolazila i taj materijal odnijela. Vojnik sa puškom je čuvao ulaz i nije dozvoljavao

nikakvo zaustavljanje. Pretpostavljali smo da se pravi tunel za potrebe vojne industrije

Igman. Kasnije se pričalo da ju u brdima smjesteno nekolikoi pogona vojne industrije.

Za tunel niko nikad nije ni pomislio o njegovoj pravoj namjeni.

Kasnije ispred ulaza su napravljene kuće radi maskiranja tunela.

Više od 3.000 metara kvadratnih suvremenog bunkera duboko u utrobi planine Prenj je u slučaju izbijanja 3. svjetskog rata, nuklearnog prepucavanja istočnog i zapadnog bloka u kojem bi prema mračnim scenarijima Jugoslavija bila kolateralna šteta ili neke treće nepodopštine trebao služiti kao sigurno utocište maršalu i njegovoj sviti.
Podzemni bunker ARK , vojnog naziva "D-O" bivša
Jugoslavenska narodna armija (JNA) gradila je od 1953. do 1979. godine.
Za izgradnju ovog podzemnog zdanja, koje omogučava
da 350 ljudi normalno živi u utrobi zemlje neograničeno vrijeme,
uloženo je 4,5 milijardi američkih dolara.
JNA je više novca dala samo za aerodrom "Željava" kod Bihaća,
te splitsku vojnu luku Lora. Novcem uloženim u bunker mogao se sagraditi
gotovo cijeli koridor 5c, za koji danas BiH nema novca.
Objekt je otporan na nuklearni udar od 25 kilotona. Sastoji se od tri dijela.
Tri vanjske kuće, koje nalikuju na veće vikendice, samo su kamuflaža za
ulaze u tri tunela koji vode u unutrašnji zaštićeni dio, koji se
sastoji od 12 velikih blokova.
Posebna klima omogućava da temperatura u objektu uvijek iznosi 22 stupnja Celzija.
Bunker ima svoj vodovod, agregat, filtre za zrak, i sve ostalo potrebno za život 200 metara ispod zemlje.

Slike Konjica snimio Mensur Dervić aprila 2015.
Rafting na Neretvi i Titov atomski bunker.