"Neretva"
gornji tok
Hoćemo li našim unucima morati pričati "Bila je jednom rijeka, Neretva, predivne zelene boje, bujna, bogata vodom i životom ....
Ako želite da saznate više o gornjem toku Neretve, možete da preuzmete

brošuru koju je izdalo Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva Konjic

Download brošure od 2.358 kb