OM8A
kontest lokacija slovačkih radio-amatera, sve tornjeve su sami napravili

snimke sam napravio 03.09.2006.